Duálne vzdelávanie

Firma je súčasťou duálneho vzdelávania už od úplného začiatku, čiže od roku 2014. Skúsenosti a poznatky odovzdávame študentom v troch vzdelávacích odboroch, a to nástrojár, mechanik-mechatronik a mechanik-nastavovač. Začiatky neboli jednoduché, keďže sme boli prvou firmou, ktorá sa do projektu zapojila. Pomocou špičkového vybavenia a nášho prístupu sme sa však vždy snažili prispieť ku skvalitneniu vzdelávania.

Priebeh procesu vzdelávania

Vo vzdelávacích priestoroch máme nové konvenčné stroje, náradie a počítače, na ktorých si študenti pripravujú technickú dokumentáciu. V začiatkoch štúdia sa študenti oboznamujú s náradím, meradlami, konvenčnými strojmi a technickými výkresmi. To všetko v súlade s dodržiavaním BOZP, čím zabezpečujeme plynulý prechod k výrobným procesom.

Atmosféra vo firme je príjemná, k čomu prispieva aj prístup inštruktorov a majstrov. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa pre neho v známom prostredí, vo firme ŠVEC a SPOL, s.r.o. V stabilnej firme s perspektívnym a pevným miestom na trhu.

Benefity

 • Pracovný odev a ochranné pomôcky

 • Kresliace pomôcky

 • Lekárska prehliadka

 • Školenie BOZP

 • Možnosť získať štipendium

 • Možnosť finančného zárobku

 • Brigády

Vzdelávacie odbory

Učebné odbory

 • Nástrojár

Študijné odbory

 • Mechanik-mechatronik
 • Mechanik-nastavovač

Školy, s ktorými spolupracujeme

 • Stredná odborná škola technická, Vráble
 • Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce

Napíšte nám

Máte záujem spolupracovať s nami v oblasti duálneho vzdelávania? Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a radi sa s vami dohodneme.