Konštrukcia a výroba lisovacích nástrojov

Výrobný proces pozostáva z dvoch fáz – vývoja a samotnej výroby nástrojov na lisovanie plechových súčiastok plošným tvárnením za studena. Ide najmä o nástroje na výrobu štrukturálnych komponentov a tepelných štítov pre automobilový priemysel. Prvým krokom návrhu je vývoj procesu lisovania pre výrobky z plechu. Navrhovanie sa realizuje pomocou simulačného programu PamStamp 2G, vďaka ktorému špičkoví odborníci pretvárajú svoje nápady do reálnych modelov.

Proces vývoja a výroby lisovacích nástrojov

Po návrhu prichádza na rad konštruovanie v programe CATIA V5. Na upravovanie modelov pri programovaní obrábania sa využívajú softvéry ako PowerSHAPE, Mechanical Desktop (3D) a AutoCAD (2D). Následne sa zapracujú požiadavky zákazníkov a začína výrobný proces. Po jeho ukončení sú nástroje odovzdávané kompletne stušírované, odladené a odskúšané. V prípade požiadavky je možné zabezpečiť aj predsériové dodávky výliskov alebo modifikáciu už existujúcich lisovacích nástrojov. Vďaka špičkovým technologickým znalostiam tímu v strojárskej výrobe sa nástroje vyrábajú vo vysokej kvalite s vysokou termínovou spoľahlivosťou.

Technológie a služby

  • CNC obrábanie 5-osé, 3-osé
  • Elektroerozívne rezanie
  • Konvenčné obrábanie – frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie
  • 3D meranie a optické skenovanie
  • Skúšanie a odladenie nástrojov

Tušírovací lis Hürsan

CNC portálová fréza TRIMILL VM 6535

Skúšobný lis Müller 1200

CNC frézy

Napíšte nám

Potrebujete do vašej firmy lisovacie nástroje, prípadne modifikáciu už existujúcich? Kontaktujte nás e-mailom či telefonicky. Radi vám poradíme.